MINIŠKOLKA U SPIRITKY
Najdete nás na Facebooku

Témata Montessori pedagogiky

Praktický život
Vede děti k samostatnosti a sebeobsluze v oblékání, hygieně, stolování, učí zdvořilostnímu chování, péči o druhé, o květiny a zvířata.

Smyslová výchova
Prostřednictvím pozorováním, ohmatáváním, nasloucháním, ochutnáváním a očicháváním rozvíjí všechny naše smysly.

Matematika
Učí vnímat, znát a porovnávat čísla, tvary, množství a délky.

Jazyk
Rozvíjí řeč, slovní zásobu, učí schopnosti vyjádřit svoje emoce, pocity a myšlenky. Pokládá základy čtení a psaní.

Kosmická výchova
Dává a spojuje do souvislostí vše týkající se naší země a vesmíru. Základy dějepisu, zeměpisu, přírodopisu, astronomie, biologie a fyziky si děti osvojují prostřednictvím pokusů a projektů.