MINIŠKOLKA U SPIRITKY
Najdete nás na Facebooku

Základní principy Montessori pedagogiky

"Pomoz mi, abych to dokázal sám"
Dítěti dáváme dostatečný čas a prostor pro samostatnou práci. Učitel je dítěti průvodcem, partnerem a vzorem. Neradí, nehodnotí, pomáhá dítěti až když si to dítě samo žádá.

 • Respektování senzitivních fází
  V každém období je dítě přirozeně naladěno k získávání určitých dovedností. Poznatky získané v tomto období jsou trvalé. Nevyužije-li se tato fáze, dítěti trvá naučení se dovednosti déle a s větší námahou.
   
 • Ruka je nástrojem mozku
  "Řekni mi a já zapomenu, ukaž mi a já si zapamatuji, nech mě to udělat a já pochopím". Montessori pomůcky vycházejí z principu, že práce rukou je základem pro chápání věcí a jevů, pro rozvoj myšlení i řeči.
   
 • Svobodná volba práce
  Dítě má možnost samo ovlivňovat co bude dělat, s kým a jak dlouho bude pracovat. Svobodná volba jde ruku v ruce se zodpovědností a respektováním pravidel.
   
 • Připravené prostředí
  Je takové uspořádání třídy, pomůcek a materiálů, které podněcuje dítě k samostatné práci.
   
 • Polarizace pozornosti
  Je maximální koncentrace na určitou činnost nebo práci. Pokud je dítě takto zaujato, nemá být vyrušováno a má mu být poskytnut dostatek času, aby mohlo práci samo dokončit.
   
 • Práce s chybou
  Chyby s námi žijí a mají svůj smysl. Chyba má být dítěti ukazatelem toho, co si ještě potřebuje procvičit či zopakovat. Chybu se dítě učí chápat jako běžný, přirozený projev v procesu učení, jako užitečnou součást řešení problémů a jako zdroj nových poznatků. Montessori materiály a pomůcky jsou připraveny tak, aby si dítě mohlo vždy samo zkontrolovat správnost řešení, najít a opravit chybu.
   
 • Věkově smíšené skupiny
  Takové uspořádání podporuje spolupráci, vzájemnou pomoc a inspiraci, ohleduplnost, trpělivost a získávání sociálních dovedností.